เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

หลังจากสั่งสมประสบการณ์ยาวนานมากกว่าสิบปี บริษัทเจ.เอ็ม.อุตสาหกรรมอาหาร ได้ก่อตั้งและส่งออกรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของเราออกไปทั่วโลกในรูปแบบ “อาหารแช่แข็ง” โดยที่เราเป็นแหล่งผลิตเจ้าแรกในประเทศไทย

และจากการผลิตอาหารเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ตอนนี้เราจึงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารแช่แข็ง จัดเลี้ยง และบริการอาหารเต็มรูปแบบ

จิตรมาส เทรดดิ้ง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 โดยเริ่มจากธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่

ปี พ.ศ.2534 ตั้งโรงงานในชื่อ เจเอ็ม อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

มีประสบการณ์ด้านอาหารจัดเลี้ยงบนเครื่องบิน, รถไฟ และรถทัวร์ มากว่า 20 ปี

เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารแช่แข็งชั้นนำของประเทศไทย

กำลังการผลิตอาหารกล่องมากกว่า 50,000 กล่องต่อวัน

ผลิตเบเกอรี่ได้มากกว่า 30,000 ชิ้นต่อวัน

หลังจากสั่งสมประสบการณ์ยาวนานมากกว่าสิบปี บริษัทเจ.เอ็ม.อุตสาหกรรมอาหาร ได้ก่อตั้งและส่งออกรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของเราออกไปทั่วโลกในรูปแบบ “อาหารแช่แข็ง” โดยที่เราเป็นแหล่งผลิตเจ้าแรกในประเทศไทย

และจากการผลิตอาหารเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ตอนนี้เราจึงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอาหารแช่แข็ง จัดเลี้ยง และบริการอาหารเต็มรูปแบบ

จิตรมาส เทรดดิ้ง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2525 โดยเริ่มจากธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่

ปี พ.ศ.2534 ตั้งโรงงานในชื่อ เจเอ็มอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

มีประสบการณ์ด้านอาหารจัดเลี้ยงบนเครื่องบิน, รถไฟ และรถทัวร์ มากว่า 20 ปี

เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารแช่แข็งชั้นนำของประเทศไทย

กำลังการผลิตอาหารกล่องมากกว่า 50,000 กล่องต่อวัน

ผลิตเบเกอรี่ได้มากกว่า 30,000 ชิ้นต่อวัน

Logo Header Menu